Phào chỉ lưng tường FW3620-01 – Light Walnut – 20mm

35.000