Phào chỉ lưng tường FW3620-04 – Nice Oak – 20mm

35.000