Phào chỉ lưng tường FW3620-06 – Red Walnut – 20mm

35.000