Phào chỉ lưng tường FW3620-07 – Specila Redwood – 20mm

35.000