Phào chỉ lưng tường FW6025-01 – Light Walnut – 25mm

40.000