Phào chỉ lưng tường FW6025-03 – Natural Oak – 25mm

40.000