Phào chỉ lưng tường FW6025-04 – Nice Oak – 25mm

40.000