Phào chỉ lưng tường FW6025-05 – Dark Walnut – 25mm

40.000