Phào chỉ lưng tường FW6025-07 – Specila Redwood – 25mm

40.000