Phào chỉ lưng tường FW3620-03 – Natural Oak – 20mm

35.000